วันดีปี 2567 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนมีนาคม
  1. News
kct6 March 2024

วันดีปี 2567 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนมีนาคม

วันดีปี 2567 สำหรับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ การขึ้นบ้านใหม่เป็นพิธีกรรมสำคัญที่ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงวันและเวลาที่เป็นมงคล ซึ่งในปี 2567 นี้มีวันดีฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ที่เหมาะสมหลายวัน ได้แก่ ฤกษ์เดือนมีนาคม วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม เวลา 09:49 – 11:39 น. วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม เวลา 13:39 – 15:29 น. วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม เวลา 06:09 – 08:59 น. วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม เวลา 13:39 – 15:29 น. วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม เวลา 09:49 – 11:39 น. วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม […]

วันดีปี 2567 สำหรับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

การขึ้นบ้านใหม่เป็นพิธีกรรมสำคัญที่ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงวันและเวลาที่เป็นมงคล ซึ่งในปี 2567 นี้มีวันดีฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ที่เหมาะสมหลายวัน ได้แก่

ฤกษ์เดือนมีนาคม

  • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม เวลา 09:49 – 11:39 น.
  • วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม เวลา 13:39 – 15:29 น.
  • วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม เวลา 06:09 – 08:59 น.
  • วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม เวลา 13:39 – 15:29 น.
  • วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม เวลา 09:49 – 11:39 น.
  • วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม เวลา 06:09 – 08:59 น.
  • วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม เวลา 13:39 – 15:29 น.
  • วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม เวลา 09:49 – 11:39 น.

ฤกษ์เหล่านี้เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะสำหรับการขึ้นบ้านใหม่ อันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญ ร่ำรวยเงินทอง และความสิริมงคลให้แก่เจ้าของบ้าน

0 View | 14 Comment