วิเคราะห์ เลขทะเบียนรถมงคล หมอช้าง2567
 1. News
kct27 February 2024

วิเคราะห์ เลขทะเบียนรถมงคล หมอช้าง2567

วิเคราะห์ เลขทะเบียนรถมงคล หมอช้าง 2567 หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเลขทะเบียนรถมงคลประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากหลักโหราศาสตร์และเลขศาสตร์ เพื่อช่วยเสริมดวงชะตาและนำมาซึ่งความโชคดีให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เลขมงคล 2567 เลข 1 หมายถึง ความเป็นผู้นำ ความเจริญก้าวหน้า และความสำเร็จ เลข 4 หมายถึง ความมั่นคง ความหนักแน่น และความซื่อสัตย์ เลข 6 หมายถึง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และความโชคดี เลข 8 หมายถึง ความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญรุ่งเรือง เลข 9 หมายถึง ความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จ เลขต้องห้าม 2567 เลข 3 หมายถึง ความทุกข์ ความโศกเศร้า และความสูญเสีย เลข 7 หมายถึง ความวุ่นวาย […]

วิเคราะห์ เลขทะเบียนรถมงคล หมอช้าง 2567

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเลขทะเบียนรถมงคลประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากหลักโหราศาสตร์และเลขศาสตร์ เพื่อช่วยเสริมดวงชะตาและนำมาซึ่งความโชคดีให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

เลขมงคล 2567

 • เลข 1 หมายถึง ความเป็นผู้นำ ความเจริญก้าวหน้า และความสำเร็จ
 • เลข 4 หมายถึง ความมั่นคง ความหนักแน่น และความซื่อสัตย์
 • เลข 6 หมายถึง ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง และความโชคดี
 • เลข 8 หมายถึง ความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญรุ่งเรือง
 • เลข 9 หมายถึง ความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จ

เลขต้องห้าม 2567

 • เลข 3 หมายถึง ความทุกข์ ความโศกเศร้า และความสูญเสีย
 • เลข 7 หมายถึง ความวุ่นวาย ความขัดแย้ง และความไม่แน่นอน
 • เลข 2 หมายถึง ความล้มเหลว ความผิดพลาด และความล้มละลาย

วิธีการเลือกเลขทะเบียนรถมงคล

 1. เลือกรูปแบบตัวเลขที่เหมาะสม โดยสามารถเลือกตัวเลขที่เป็นเลขมงคลทั้งหมด หรือเลือกตัวเลขที่เป็นเลขมงคลผสมกับเลขกลางๆ
 2. หลีกเลี่ยงการเลือกตัวเลขที่เป็นเลขต้องห้าม
 3. พิจารณาความหมายของตัวเลขแต่ละตัว เพื่อให้ได้เลขทะเบียนรถที่สอดคล้องกับความต้องการและความปรารถนาของผู้ขับขี่
 4. สามารถนำเลขทะเบียนรถไปตรวจสอบกับนักโหราศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเลขศาสตร์ เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหมาะสมของเลขทะเบียนรถ

เลขทะเบียนรถมงคล คนเกิดวันอาทิตย์ 2567

 • เลขที่ควรเลี่ยง คือ เลข 6 และเลข 3
 • ตัวอักษรที่ควรเลี่ยง ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ

เลขทะเบียนรถมงคล คนเกิดวันจันทร์ 2567

 • เลขที่ควรเลี่ยง คือ เลข 1 และเลข 5
 • ตัวอักษรที่ควรเลี่ยง ได้แก่ อ

เลขทะเบียนรถมงคล คนเกิดวันอังคาร 2567

 • เลขที่ควรเลี่ยง คือ เลข 1 และเลข 2
 • ตัวอักษรที่ควรเลี่ยง ได้แก่ ก ข ค ฆ ง

เลขทะเบียนรถมงคล คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) 2567

 • เลขที่ควรเลี่ยง คือ เลข 3 และเลข 8
 • ตัวอักษรที่ควรเลี่ยง ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

เลขทะเบียนรถมงคล คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) 2567

 • เลขที่ควรเลี่ยง คือ เลข 5 และเลข 4
 • ตัวอักษรที่ควรเลี่ยง ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

เลขทะเบียนรถมงคล คนเกิดวันพฤหัสบดี 2567

 • เลขที่ควรเลี่ยง คือ เลข 7
 • ตัวอักษรที่ควรเลี่ยง ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น

เลขทะเบียนรถมงคล คนเกิดวันศุกร์ 2567

 • เลขที่ควรเลี่ยง คือ เลข 7 และเลข 8
 • ตัวอักษรที่ควรเลี่ยง ได้แก่ ย ร ล ว

เลขทะเบียนรถมงคล คนเกิดวันเสาร์ 2567

 • เลขที่ควรเลี่ยง คือ เลข 4 และเลข 6
 • ตัวอักษรที่ควรเลี่ยง ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

เลขทะเบียนรถมงคล ผลรวมเท่าไหร่ เหมาะกับใครบ้าง

วิธีคำนวณเลขทะเบียนรถมงคล

หากเลขทะเบียนรถ คือ 1กอ 8930 ให้นำตัวเลข 4 ตัวท้ายมาบวกกัน เช่น 8+9+3+0 = 20 จากนั้นให้นำ 2+0 = 2 จะเป็นผลรวมของเลขทะเบียนรถมงคลนั่นเอง

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเลขทะเบียนรถมงคล

1. ดี! หากรวมกันแล้วได้ 5 ขึ้นไป ยิ่งได้ 9 จะยิ่งดีมาก

2. ห้าม! รวมกันแล้วได้เลข 13 ถือว่าเป็นตัวเลขมรณะ

 • ทุกตัวบวกกันแล้วต้องไม่เท่ากับ 13
 • เลขคู่หน้าและคู่หลัง บวกกันต้องไม่เท่ากับ 13 เช่น ทะเบียน 4985 คือ (4+9 = 13), (8+5 = 13)
 • เลขตัวแรกและตัวสุดท้าย บวกกันแล้วต้องไม่ได้ 13 เช่น ทะเบียน 6557 คือ (6+7 = 13)

3. ห้าม! ให้เลข 1 คู่กัน หรือปิดหน้าปิดหลัง

 • หมายความว่าไม่ควรมีเลข 1 ติดกัน เช่น 1188, 2311 หรือ 1171 เป็นต้น
 • ห้ามปิดหน้าปิดหลัง หมายความว่า เลขตัวเลขแรกและตัวสุดท้าย ไม่ควรเป็น 1 เช่น 1231, 1001 หรือ 1881 เป็นต้น

การเลือกเลขทะเบียนรถมงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ก็ถือเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมดวงชะตาและนำมาซึ่งความโชคดีได้ หากผู้ขับขี่มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในเลขทะเบียนรถที่เลือกแล้ว ก็อาจช่วยให้รู้สึกอุ่นใจและมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการเดินทาง

tags

 • ผลรวมเลขทะเบียนรถมงคล 2567
 • เช็คเลขทะเบียนรถมงคล
 • โปรแกรมคํานวณ ทะเบียนรถ
 • วิธีคิดผลรวมทะเบียนรถ 2568
 • วิเคราะห์ เลขทะเบียนรถมงคล
 • เช็คผลรวมเลขทะเบียนรถ
 • วิเคราะห์ เลขทะเบียนรถมงคล หมอช้าง
 • ผลรวมเลขทะเบียนรถ ความหมาย
0 View | 9 Comment