โลตัสพระราม 2 เสียค่าจอดรถไหม
  1. News
kct2 March 2024

โลตัสพระราม 2 เสียค่าจอดรถไหม

โลตัสพระราม 2 เสียค่าจอดรถไหม โลตัสพระราม 2 ไม่เสียค่าจอดรถสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่มีข้อกำหนดบางประการที่ลูกค้าต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ จอดรถได้ฟรีสูงสุด 2 ชั่วโมง สำหรับรถยนต์ที่จอดที่โซนสีฟ้า และ 60 นาที สำหรับรถยนต์ที่จอดที่โซนสีเหลือง หากจอดรถเกินกว่าเวลาที่กำหนด ลูกค้าต้องเสียค่าจอดรถตามอัตราที่บริษัทกำหนด ค่าจอดรถสำหรับรถยนต์ที่จอดในโซนสีฟ้าคือ 20 บาทต่อชั่วโมง และรถที่จอดในโซนสีเหลือ 30 บาทต่อชั่วโมง ค่าจอดรถ โลตัส สุขุมวิท 50 2567 ลูกค้าสามารถตรวจสอบป้ายประกาศที่ติดตั้งอยู่บริเวณที่จอดรถเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจอดรถได้อีกครั้ง     tag ค่าจอดรถโลตัส 2567 โลตัส จอดรถฟรี กี่ชม 2567 Lotus จอดฟรีกี่ชั่วโมง โลตัสราม2 จอดรถฟรีกี่ชั่วโมง โลตัสบางนา จอดรถได้กี่ชั่วโมง โลตัสอ่อนนุช จอดรถฟรีกี่ชั่วโมง

โลตัสพระราม 2 เสียค่าจอดรถไหม

โลตัสพระราม 2 ไม่เสียค่าจอดรถสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่มีข้อกำหนดบางประการที่ลูกค้าต้องปฏิบัติตาม ได้แก่

  • จอดรถได้ฟรีสูงสุด 2 ชั่วโมง สำหรับรถยนต์ที่จอดที่โซนสีฟ้า และ 60 นาที สำหรับรถยนต์ที่จอดที่โซนสีเหลือง
  • หากจอดรถเกินกว่าเวลาที่กำหนด ลูกค้าต้องเสียค่าจอดรถตามอัตราที่บริษัทกำหนด
  • ค่าจอดรถสำหรับรถยนต์ที่จอดในโซนสีฟ้าคือ 20 บาทต่อชั่วโมง และรถที่จอดในโซนสีเหลือ 30 บาทต่อชั่วโมง

ค่าจอดรถ โลตัส สุขุมวิท 50 2567

ลูกค้าสามารถตรวจสอบป้ายประกาศที่ติดตั้งอยู่บริเวณที่จอดรถเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจอดรถได้อีกครั้ง

 

 

tag

  • ค่าจอดรถโลตัส 2567
  • โลตัส จอดรถฟรี กี่ชม 2567
  • Lotus จอดฟรีกี่ชั่วโมง
  • โลตัสราม2 จอดรถฟรีกี่ชั่วโมง
  • โลตัสบางนา จอดรถได้กี่ชั่วโมง
  • โลตัสอ่อนนุช จอดรถฟรีกี่ชั่วโมง
0 View | 8 Comment