เซ็นทรัลจอดรถฟรีกี่ชั่วโมง
  1. News
kct18 January 2024

เซ็นทรัลจอดรถฟรีกี่ชั่วโมง

เซ็นทรัล จอดรถฟรี 4 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา โดยสามารถจอดรถได้นานสูงสุด 4 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลูกค้าจะต้องนำบัตรจอดรถไปประทับตราที่จุดบริการลูกค้าหรือร้านค้าที่ร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรี 4 ชั่วโมง หากลูกค้าจอดรถเกิน 4 ชั่วโมงจะต้องเสียค่าจอดรถตามอัตราที่กำหนด ขั้นตอนการใช้บริการจอดรถฟรีที่เซ็นทรัล นำรถยนต์เข้ามาจอดในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาใดก็ได้ กดปุ่มรับบัตรจอดรถที่เครื่องจ่ายบัตรเพื่อรับบัตรจอดรถ นำรถยนต์ไปจอดในช่องจอดรถที่ว่าง นำบัตรจอดรถไปประทับตราที่จุดบริการลูกค้าหรือร้านค้าที่ร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรี 4 ชั่วโมง เมื่อต้องการออกจากห้างสรรพสินค้า นำบัตรจอดรถที่ประทับตราแล้วไปสแกนที่เครื่องจ่ายบัตรเพื่อเปิดไม้กั้นแล้วนำรถยนต์ออกไป

เซ็นทรัล จอดรถฟรี 4 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา โดยสามารถจอดรถได้นานสูงสุด 4 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลูกค้าจะต้องนำบัตรจอดรถไปประทับตราที่จุดบริการลูกค้าหรือร้านค้าที่ร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรี 4 ชั่วโมง หากลูกค้าจอดรถเกิน 4 ชั่วโมงจะต้องเสียค่าจอดรถตามอัตราที่กำหนด

ขั้นตอนการใช้บริการจอดรถฟรีที่เซ็นทรัล

  1. นำรถยนต์เข้ามาจอดในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาใดก็ได้
  2. กดปุ่มรับบัตรจอดรถที่เครื่องจ่ายบัตรเพื่อรับบัตรจอดรถ
  3. นำรถยนต์ไปจอดในช่องจอดรถที่ว่าง
  4. นำบัตรจอดรถไปประทับตราที่จุดบริการลูกค้าหรือร้านค้าที่ร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรี 4 ชั่วโมง
  5. เมื่อต้องการออกจากห้างสรรพสินค้า นำบัตรจอดรถที่ประทับตราแล้วไปสแกนที่เครื่องจ่ายบัตรเพื่อเปิดไม้กั้นแล้วนำรถยนต์ออกไป
0 View | 12 Comment
Sugget for You