ค่าจอดรถ ธนิยะพลาซ่า 2567
  1. News
kct18 January 2024

ค่าจอดรถ ธนิยะพลาซ่า 2567

ค่าจอดรถที่ธนิยะพลาซ่าในปี 2567 มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อย โดยแบ่งเป็นสองช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลาปกติ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 06:00 – 20:00 น.) ค่าจอดรถคิดเป็น 50 บาทต่อชั่วโมง โดยคิดตามเศษของชั่วโมง จากนั้นในชั่วโมงถัดไป คิดเป็นชั่วโมงละ 20 บาท ช่วงเวลาพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าจอดรถคิดเป็น 100 บาทต่อชั่วโมง โดยคิดตามเศษของชั่วโมง จากนั้นในชั่วโมงถัดไปคิดเป็นชั่วโมงละ 50 บาท นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่ประทับตราจอดรถจากร้านค้าภายในธนิยะพลาซ่า จะได้รับสิทธิ์จอดรถฟรีสูงสุด 3 ชั่วโมง โดยค่าจอดรถจะเริ่มคิดหลังจาก 3 ชั่วโมงแรก หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่จุดบริการจอดรถบริเวณชั้นใต้ดินของธนิยะพลาซ่า

ค่าจอดรถที่ธนิยะพลาซ่าในปี 2567 มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อย โดยแบ่งเป็นสองช่วงเวลา ได้แก่

  • ช่วงเวลาปกติ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 06:00 – 20:00 น.) ค่าจอดรถคิดเป็น 50 บาทต่อชั่วโมง โดยคิดตามเศษของชั่วโมง จากนั้นในชั่วโมงถัดไป คิดเป็นชั่วโมงละ 20 บาท

  • ช่วงเวลาพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าจอดรถคิดเป็น 100 บาทต่อชั่วโมง โดยคิดตามเศษของชั่วโมง จากนั้นในชั่วโมงถัดไปคิดเป็นชั่วโมงละ 50 บาท

นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่ประทับตราจอดรถจากร้านค้าภายในธนิยะพลาซ่า จะได้รับสิทธิ์จอดรถฟรีสูงสุด 3 ชั่วโมง โดยค่าจอดรถจะเริ่มคิดหลังจาก 3 ชั่วโมงแรก

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่จุดบริการจอดรถบริเวณชั้นใต้ดินของธนิยะพลาซ่า

0 View | 13 Comment
Sugget for You