ค่าจอดรถเอ็มโพเรียม 2567
  1. News
kct23 January 2024

ค่าจอดรถเอ็มโพเรียม 2567

ค่าจอดรถห้างเอ็มโพเรียมปี 2567 ค่าจอดรถของห้างสรรพสินค้า เอ็มโพเรียม ในปี 2567 ยังคงเป็นอัตราเดิม โดยค่าจอดรถแบบปกติคิดค่าจอด 100 บาทต่อครั้ง สามารถจอดได้สูงสุด 3 ชั่วโมงหลังจากนั้นคิดค่าจอดเพิ่ม 50 บาทต่อชั่วโมง ค่าจอดรถรายวัน คิดค่าจอด 300 บาทต่อวัน สามารถจอดได้สูงสุด 12 ชั่วโมงหลังจากนั้นคิดค่าจอดเพิ่ม 50 บาทต่อชั่วโมง และค่าจอดรถรายวันแบบรายเดือน คิดค่าจอดเดือนละ 3,000 บาทหรือวันละ 100 บาท สามารถจอดได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถใช้บริการจอดรถฟรี 1 ชั่วโมงได้ โดยแลกรับบัตรจอดรถฟรีที่จุดบริการลูกค้า หรือแลกรับบัตรจอดรถฟรีได้ที่เครื่องแลกบัตรจอดรถอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่จุดบริการลูกค้าหรือเว็บไซต์ของห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรี่ยม อัตราค่าจอดรถห้างเอ็มโพเรียมปี 2567 ค่าจอดรถแบบปกติ ค่าจอดรถ 100 บาทต่อครั้ง สามารถจอดได้สูงสุด 3 ชั่วโมงหลังจากนั้นคิดค่าจอดเพิ่ม 50 บาทต่อชั่วโมง ค่าจอดรถรายวัน ค่าจอดรถ 300 […]

ค่าจอดรถห้างเอ็มโพเรียมปี 2567

ค่าจอดรถของห้างสรรพสินค้า เอ็มโพเรียม ในปี 2567 ยังคงเป็นอัตราเดิม โดยค่าจอดรถแบบปกติคิดค่าจอด 100 บาทต่อครั้ง สามารถจอดได้สูงสุด 3 ชั่วโมงหลังจากนั้นคิดค่าจอดเพิ่ม 50 บาทต่อชั่วโมง ค่าจอดรถรายวัน คิดค่าจอด 300 บาทต่อวัน สามารถจอดได้สูงสุด 12 ชั่วโมงหลังจากนั้นคิดค่าจอดเพิ่ม 50 บาทต่อชั่วโมง และค่าจอดรถรายวันแบบรายเดือน คิดค่าจอดเดือนละ 3,000 บาทหรือวันละ 100 บาท สามารถจอดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถใช้บริการจอดรถฟรี 1 ชั่วโมงได้ โดยแลกรับบัตรจอดรถฟรีที่จุดบริการลูกค้า หรือแลกรับบัตรจอดรถฟรีได้ที่เครื่องแลกบัตรจอดรถอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่จุดบริการลูกค้าหรือเว็บไซต์ของห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรี่ยม

อัตราค่าจอดรถห้างเอ็มโพเรียมปี 2567

  • ค่าจอดรถแบบปกติ ค่าจอดรถ 100 บาทต่อครั้ง สามารถจอดได้สูงสุด 3 ชั่วโมงหลังจากนั้นคิดค่าจอดเพิ่ม 50 บาทต่อชั่วโมง
  • ค่าจอดรถรายวัน ค่าจอดรถ 300 บาทต่อวัน สามารถจอดได้สูงสุด 12 ชั่วโมงหลังจากนั้นคิดค่าจอดเพิ่ม 50 บาทต่อชั่วโมง
  • ค่าจอดรถรายวันแบบรายเดือน ค่าจอดรถเดือนละ 3,000 บาทหรือวันละ 100 บาท สามารถจอดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สมาชิกบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของธนาคารไทยพาณิชย์

  • สามารถใช้บริการจอดรถฟรี 1 ชั่วโมงได้ โดยแลกรับบัตรจอดรถฟรีที่จุดบริการลูกค้า หรือแลกรับบัตรจอดรถฟรีได้ที่เครื่องแลกบัตรจอดรถอัตโนมัติ
0 View | 9 Comment
Sugget for You